Consell Pastoral Parroquial

És temps de Quaresma i, acabat aquest període, entrem de ple en la Setmana Santa. Per aquest motiu, en aquesta reunió del Consell Pastoral es tracta el tema dels horaris de les celebracions d’aquella Setmana i la seva organització. S'ha de tenir en consideració, principalment, que el dia 14 d’abril, Diumenge de Rams, només hi haurà una missa a les 12 del migdia. Així mateix, en el dia de Pasqua només es faran dues celebracions a les 10:00h i a les 20:30h, perquè el dia anterior, dissabte Sant, a les 22:00 h es celebra la Vetlla Pasqual. Més endavant, es facilitaran a la comunitat els horaris de les celebracions de la Setmana Santa a fi que hi puguin participar.

El rector constata que hi ha tot un seguit de temes engegats a la comunitat dels quals cal fer un seguiment constant per evitar que només quedin en simples iniciatives o enunciats de bona voluntat. Ens referim a qüestions com ara la compliance, el tema de la comissió del manteniment i obres de la Parròquia, les comissions de la família i del dol.

Així doncs, per exemple en la Comissió del Dol  seria bo constituir un equip que preparés la celebració de l’enterrament, perquè és un moment important perquè les famílies es sentin acollides.  O, per exemple, en la qüestió del manteniment i obres a fer, que a més dels tècnics hi hauria d’haver altres persones que opinessin al respecte i constituir, així, un equip més interdisciplinari.

De què serveix obrir temes si després el seguiment és baix. Potser cal crear una figura que gestioni el seguiment. A nivell administratiu, cal fixar un sistema d'organització des del moment en què es fa la recepció d’un document per part dels diferents grups o receptors, així com el seguiment, l’obtenció del resultat i les actualitzacions escaients. Són totes elles qüestions a tenir en compte i a resoldre el més aviat possible.

En el consell també es fa un repàs breu de les activitats dels diferents grups i aquí cal destacar principalment que aquest any Arrels celebra 25 anys i el 19 de març es fa una trobada de responsables i voluntaris al centre obert i engegaran l’inici d’aniversari amb una xocolatada. Durant l’any es faran diversos actes per commemorar els 25 anys d’existència que s’aniran informant oportunament..

I, per acabar, el Consell informa de la programació dels proper esdeveniments que són:

- Pla d’avaluació d’obres vinculades a la Companyia de Jesús (Madrid, el 15 de març)

- Trobada de província Jesuïta (Loiola, del 25 al 28 d’abril)

- Confirmació (4 de maig) i Comunions (5 i 19 de maig)

- Proper recés, (4 de maig)

- Camp de treball per a majors de 21 anys (del 31 de juliol al 14 d’agost)

Contacta

Parròquia Sant Ignasi de Loiola de Lleida

Plaça Espanya 4, 25002 LLEIDA

973 271099

secretaria@stignasi-lleida.org

Web propietat de la Parròquia Sant Ignasi de Lleida © Tots els drets reservats

Avís legal