Experiència i emocions del Congrés de laics

Un grup de catòlics de la diòcesi, amb el bisbe Salvador, vam anar a Madrid del 14 al 16 de febrer, per assistir al Congrés de Laics que duia el lema “Poble de Déu en Sortida”. De la parròquia hi vam assistir la Pilar i la Trini, juntament amb més de 2200 persones (laics, laiques, religiosos, religioses, preveres i bisbes) de gairebé totes les diòcesis d’Espanya, per compartir i reflexionar sobre la nostra tasca com a cristians i els reptes en el nostre món actual.

El divendres a la tarda ens van donar la benvinguda al Congrés mons. Bernardito C. Auza, nunci apostòlic del Vaticà a Espanya, que va llegir el missatge-saludo que el Papa havia fet per al Congrés. Després, algun parlament més i per finalitzar l’acte inaugural es va cantar l’himne del Congrés, la cançó “Misión” del grup catòlic Mabelé, donant pas a laponència inicial a càrrec del periodista José Luis Restán, director editorial de COPE.

El dissabte, segons la línia de treball que teníem, vam escoltar la ponència introductòria que li corresponia a cada un dels itineraris a reflexionar. Els quatre grans temes eren: primer anunci, acompanyament, processos formatius i presència en la vida pública. Després d’escoltar-la es va passar a grups més reduïts on es feia la presentació d’una experiència i testimoniatge relacionada amb el tema de la ponència. En total va haver-hi 4 itineraris que es dividien en 10 línies temàtiques i aquestes en 80 grups de reflexió.

Cada grup de reflexió va enviar les seves conclusions als redactors de la ponència final que es van presentar el diumenge al matí, abans de la missa de cloenda, el mons. Antoni Vadell, bisbe auxiliar de Barcelona i l’Ana Medina, periodista de TRECE TV.

Aquesta ponència tenia un doble objectiu: presentar les aportacions que havien fet arribar els grups de reflexió i, oferir un escenari de futur immediat que permetés aprofundir en les prioritats que, en un exercici de sinodalitat i discerniment, es van poder identificar durant el procés.

El congrés va finalitzar amb una missa i l’enviament de tot el Poble de Déu reunit en missió a les nostres comunitats parroquials per ser testimoni en la nostra vida, en la familiar, en el  treball i en la nostra acció pastoral.

Gairebé tres dies, molt intensos, molt plens d’emocions, descoberta de realitats i testimoniatges, però sobretot vam sortir amb alegria, renovats per la força de l’Esperit que ens acompanyava i que ens dona força cada dia de la nostra vida. 

Ha estat una gran emoció formar part d'aquest punt d’inflexió que està vivint la nostra Església. Entrem en una nova Pentecosta. Com a resum, podem quedar-nos amb la idea que "hem de sembrar llavors, per collir espigues", des de la proximitat, el diàleg, la petitesa i l'obertura a tothom, com ens diu el Papa Francesc. Toca continuar treballant, que la veu dels laics i laiques es continuï sentint, cada vegada més i més forta.

Trini Catalán i Pilar Sanjuán

Contacta

Parròquia Sant Ignasi de Loiola de Lleida

Plaça Espanya 4, 25002 LLEIDA

973 271099

secretaria@stignasi-lleida.org

Web propietat de la Parròquia Sant Ignasi de Lleida © Tots els drets reservats

Avís legal