Consell parroquial. Març - Abril 2020

Atesa la situació que vivim, amb pocs dies, hem celebrat dos consells parroquials; un d’ordinari el 13 de març i un altre d’extraordinari el dijous dos d’abril.

L’ 11 de març entre altres qüestions es va fer una avaluació de com havia anat la festa d’aniversari de la parròquia. Els membres del Consell coincidim en el fet que la celebració de l’eucaristia fou molt bonica, participativa i amb força assistència, ben al contrari de la festa de la tarda on no hi va haver molta afluència de públic.

En un altre ordre de coses, pel que fa al pla pastoral de la diòcesi ja hem enviat el nostre treball al bisbat i, a mode de conclusió, sorgeixen tres aportacions principals: a) cal més formació de laics, els quals també s’haurien d’incorporar a l’estructures de govern; b) és necessari treballar més per la sostenibilitat tant pastoral com econòmica i c) El mapa pastoral de la diòcesi s’ha de redibuixar.

L’altre treball presentat al consell encara es troba en fase d'elaboració, però malgrat tot podem aportar una primera visió de la feina feta. Actualment estem en la fase de visió, és a dir: definir de forma acurada allò que volem treballar. Avancem cap un model de comunitat cristiana on Crist és al centre de la vida de les famílies i dels joves. Una parròquia que sigui comunitat, hospitalària, verda i bonica.

Per ser així hem d’avançar en: a) un nou model d’estructura comunitària on Crist i l’assemblea són el centre; b) en el discurs de l’Hospitalitat com a manera arrelada d’acollir i obrir-nos als altres i al món;c) ser focus de pregària, potenciant les eines ignasianes de la pregària, l’acompanyament, la reflexió i la mirada atenta de la realitat; d) una comunitat que posa atenció en la cura de la casa comuna i e) avançar perquè el nostre espai físic tingui el caliu i la sostenibilitat necessària per dur a terme el conjunt d’activitats apostòliques.

En la sessió ordinària es va presentar el calendari de les activitats i oficis a realitzar per Setmana Santa, però aquest quedava pendent de confirmar-se en la seva totalitat a l’espera dels esdeveniments que es venien anunciant en relació a la situació de pandèmia confirmada el 16 de març amb el decret d’estat d’alarma, tot just al cap de pocs dies d’haver fet el consell. A partir d'aquell moment restem confinats a les nostres llars.

Per tot plegat es va creure convenient fer un consell extraordinari el 2 d’abril, que vam poder fer a la tarda per Skype. A banda d’interessar-nos per la nostra situació personal i per la de la comunitat, es va acordar que la comunitat de jesuïtes de Lleida celebraria els oficis del dijous, divendres i dissabte sants des de casa seva per Youtube.

També volem fer saber que estem connectats en xarxa i la parròquia està activa a través de les xarxes socials, així com els responsables dels diferents grups que integren la nostra comunitat. Per tant dir-vos que no esteu sols davant d’aquesta situació tant terrible. I és amb aquest missatge d’esperança que acabem de forma virtual el consell del dos d’abril.

Consell Pastoral Parroquial

Contacta

Parròquia Sant Ignasi de Loiola de Lleida

Plaça Espanya 4, 25002 LLEIDA

973 271099

secretaria@stignasi-lleida.org

Web propietat de la Parròquia Sant Ignasi de Lleida © Tots els drets reservats

Avís legal