Pregàries

La persona és creada
per lloar, fer reverència i servir
a Déu nostre Senyor.

I les altres coses són creades
perquè ajudin la persona
a assolir el fi pel qual es creada.

D’on es segueix que
tant les ha d’utilitzar, quant l’ajudin per aquest fi;
i tant les ha de deixar, quant per al fi la destorbin.

Per això cal que ens fem lliures
davant totes les coses
de tal manera que, per part nostra,
no vulguem més salut que malaltia,
riquesa que pobresa,
honor que deshonor,
vida llarga que curta..., i així en tot.

(Paraules de Sant Ignasi, EE23)

 

Comunitat al cor

Que la nostra parròquia sigui
COMUNITAT, Senyor,

que cadascú tingui un cor comunitari, Senyor,

que sapiguem portar
la COMUNITAT AL COR, Senyor,

que aprenguem a estimar-nos, Senyor,
a estar contents amb els qui estan contents,
a plorar amb els qui ploren,

que la nostra fe també sigui
comunitària, Senyor,
que aprenguem a escoltar junts
el batec del teu Esperit.

Doneu-nos il•lusió i energia, Senyor,
per tal de portar entre tots
les regnes de la COMUNITAT.

Que la causa de Jesús ens
faci descobrir i sentir que estem
solidàriament enviats en missió,
a la COMUNITAT, i enmig
del món, Senyor.

 

Sortir de mi mateix

Esperit Sant, concedeix-me
el do de comprendre que per elegir el camí de Jesús,
he de sortir de mi mateix,
superar el meu amor propi
i els meus desigs i interessos.

 

Ànima de Crist

Ànima de Crist, santifiqueu-me.
Cos de Crist, salveu-me.
Sang de Crist, embriagueu-me.
Aigua del costat de Crist, renteu-me.
Passió de Crist, conforteu-me.
O bon Jesús, oïu-me!
Dins les vostres ferides, amagueu-me.
No permeteu que em separi de Vós.
De l’enemic maligne, defenseu-me.
A l’hora de la mort, crideu-me.
I feu-me anar a Vós
perquè amb els vostres sants us lloï
pels segles dels segles. Amén.

 

Etern Senyor

Etern Senyor de totes les coses,
jo faig la meva oblació amb el vostre favor i ajuda,
davant la vostra infinita bondat,
i davant vostra Mare gloriosa,
i tots els sants i santes de la cort celestial,
que jo vull i desitjo, i és la meva determinació deliberada,
sempre que sigui en major servei i lloança vostra,
d’imitar-vos a passar tota mena d’injúries i vituperis,
i tota pobresa així que la vostra Santíssima Majestat
em vulgui elegir i rebre en tal vida i estat.

 

Coneixement de Jesús

Et demano Jesús, que per a mi t’has fet home,
que te conegui internament, com un amic a un amic,
perquè així t’estimi més i et segueixi.

 

Tota la vida

Et demano, Déu meu,
la teva gràcia i el teu ajut,
perquè totes les meves intencions, pensaments i accions
estiguin orientades únicament al teu servei i a la teva lloança.

 

Atent a la crida

Et demano, Senyor Jesús,
que en sentir la teva veu,
no em faci el sord,
sinó que estigui preparat
per a posar en acció la teva voluntat.

 

Preneu, Senyor i rebeu

Preneu, Senyor, i rebeu
la meva llibertat,
la memòria, l'enteniment
i tota la voluntat.

Tot el que sóc i posseeixo
Vós m'ho heu donat,
A Vós, Senyor, ho torno.

Tot és vostre:
disposeu segons la vostra voluntat.

Deu-me el vostre amor i gràcia,
perquè això em basta.

Contacta

Parròquia Sant Ignasi de Loiola de Lleida

Plaça Espanya 4, 25002 LLEIDA

973 271099

secretaria@stignasi-lleida.org

Web propietat de la Parròquia Sant Ignasi de Lleida © Tots els drets reservats

Avís legal