Estima!! Mt 18,15-20

Estima!! Mt 18,15-20

Senyor, com podríem estimar si no haguéssim estat creats del teu amor i fóssim el teu Amor?

Com podríem estimar si no ens haguessis regalat el sentiment de pertinença en el tot que és el teu Amor?

Com podríem estimar si no ens haguessis fet el do d’intuir el molt d’amor amb què ens estimes i ens omples?

Senyor, és des del teu amor, fonament de la nostra vida, que ens sentim en comunió amb la humanitat al llarg de la història.

El teu amor que hi ha en el cor dels altres, ens atreu i ens atansa a ells a estimar-los i fer que l’Amor flueixi i ho ompli tot. Estimar-te a Tu i rebre’t.

Com podríem reunir-nos en comunitat si no fossis tu, AMOR, el que ens convoqués per a fer-te present i gaudir de la nostra trobada?

Pare, fes-nos el do de transparentar en la nostra vida l’amor personal i únic que ens tens perquè siguem llum pels germans que l’ignoren i els ompli la felicitat. Que la teva gràcia els obri el cor i es faci lloança a Tu.

                                                                                                                 Mercè Almirall

                                                                                    Diumenge 6 de setembre de 2020

Contacta

Parròquia Sant Ignasi de Loiola de Lleida

Plaça Espanya 4, 25002 LLEIDA

973 271099

secretaria@stignasi-lleida.org

Web propietat de la Parròquia Sant Ignasi de Lleida © Tots els drets reservats

Avís legal